تماس با ما

ایستگاه پرستاری برای شما ساعات خوشی آرزومند است ، امیدواریم از مطالبی که برای شما عزیزان آماده کردیم رضایت داشته باشید . راه های ارتباطی با ایستگاه پرستاری :

  info@nurse-station.ir  – sd.adrenalin@gmail.com

  @adrenalin67

  @nursingstation