تفسیر سی تی اسکن سر در بخش اورژانس

تفسیر CTscan سر در بخش اورژانس

خرید از فروشگاه ایستگاه پرستاری

ABCs of Head CT Interpretation in the Emergency Department

این مطالب برای ارتقاء توانایی دانشجویان به جهت تفسیر بهتر CT سر می باشد. برای آغاز این قسمت ابتدا در مورد خود CT صحبت می شود سپس سریعا به مرور آناتومی طبیعی سر و بعد از آن به نقش تفسیرCT در بخش اورژانس در موقعیت های اورژانسی عصبی می پردازیم. تشخیص هایی که در این قسمت آورده می شود شامل صدمات تروماتیک مثل خونریزی اپیدورال ، ساب دورال ، شکستگی جمجمه ، کوفتگی مغز ، و شرایط غیرتروماتیک مثل سکته مغزی ، خونریزی تحت عنکبوتیه و هیدروسفال است . روش های مفید برای جلوگیری از تفسیر غلط نیز در این قسمت بحث خواهد شد .

iStock

CT Scan توموگرافی از مغز(CTscan) یکی از ابزارهای موثر مورد استفاده از اورژانس های عصبی چه شرایط تروماتیک چه غیر تروماتیک در اورژانس است.

ساختار خود اشعه ایکس : اشعه ایکس به درجات مختلف جذب بافتهای مختلف می شود . ساختارهای با تراکم بیشتر و چگالتر مثل استخوان مقدار بیشتری از اشعه را جذب می کند و بالعکس قسمتهایی مثل هوا و چربی اصلا اشعه را جذب نمی کنند .

2

Attenuation coefficient : The tissue contained within each pixel absorbs a certain proportion of the x-rays that pass through it (e.g. bone absorbs a lot, air almost none).This ability to block x-rays as they pass through a substance is known as “attenuation”. For a given body tissue, the amount of attenuation is relatively constant, and is known as that tissue’s “attenuation coefficient”. In CT scanning, these attenuation coefficients are mapped to an arbitrary scale between –۱۰۰۰ (air) and +1000 (bone)

ساختمان طبیعی عصبی قابل مشاهده در CT scan :

برای تفسیر هرگونه گرافی از هر قسمت بدن باید ابتدا ساختار اصلی آن قسمت را دانست تا بتوان موارد پاتولوژیک راشناخت ، CT جمجمه نیز از این قاعده مستثنی نیست . موفقیت در تفسیر CT سر وابسته به آشنا بودن با ساختارهای متفاوت است از بافت قشری تا سیستم عروقی ، بطن ها و مجراهاست . سرانجام دانستن عملکرد عصبی مناطق مختلف مغز به تفسیر یافته ها در طی معاینه فیزیکی کمک می کند .

هدف ما این نیست که یک نورولوژیست شویم بلکه یک آشنایی مختصر با ساختمان ، مناطق مختلف به تفسیر قابل قبول CT کمک خواهد کرد .

3

خصوصیات مایع CSF :

مسیر حرکت مایع CSF : بطن های جانبی← بطن سوم ← مجرای سیلویوس← بطن چهارم← سوراخ ماژندی و لوشکا ← فضای تحت عنکبوتیه

 • ۵-۱cc/minute در بالغین
 • حجم مایع در بالغین = ۱۵۰cc
 • مقدار مایع CSF تولیدی در روز = ۵۰۰-۷۰۰cc
12

اورژانس های نرولوژیک :

علاوه بر قسمت اول لازم است که شایع ترین فرآیندهای پاتالوژیک تروماتیک و غیرتروماتیک که می توان در CT مغز تشخیص داد را معرفی کنیم . استفاده از یک روش سیستمیک می تواند به متخصصین کمک کند که مطمئن باشند که هیچگونه مورد پاتولوژکی جا نیوفتاده باشد. همانطور که متخصصین قلب از روش های ثابتی برای خواندن ECG استفاده می کنند مانند (ریت ، ریتم ، محور قلب ) بهتر است که از همچین روشهایی نیز در تفسیر CT استفاده شود تا از تشخیص اشتباه جلوگیری شود ، یکی از این روشها استفاده از حروف زیر است .

استفاده از حروف اول این کلمات در این جمله (Blood Can Be Very Bad) می تواند به شما کمک کند که محل دقیق اختلال را متوجه شوید .

Blood=blood

Can=cisterns

Be=brain

Very=ventricle

Bad=bone

هنگام تفسیر CTs باید همه حالتها را در ذهن داشته باشیم چرا که وجود یک وضعیت پاتولوژیک نمی تواند بقیه وضعیتها را رد کند.

Blood وجود خون در CT : خونریزی حاد به صورت هایپردنس و به رنگ روشن دیده می شود و این به دلیل این است که مولکول هموگلوبین اشعه ایکس را جذب می کند . و هرچه از زمان خونریزی بگذرد و مولکول هموگلوبین از بین رود و حالت هایپردنس از بین خواهد رفت . در CT دانسیته خون در عرض ۴ روز تا ۲ هفته به دانسیته خود مغز نزدیک می شود البته این زمان بستگی به میزان خونریزی هم دارد و سرانجام از خود مغز تیره تر می گردد (در طول ۳-۲ هفته )

 • تعیین محل خونریزی به اندازه تعیین خونریزی ارزشمند است.

۱) خونریزی اپیدورال :

EDH اکثر اوقات این نوع خونریزی حالت عدسی شکل در بالای کورتکس مغز دیده می شود .عامل اصلی این نوع خونریزی در ۸۵% موارد پارگی شریان مننژمیانی می باشد و کمتر پیش می آید که عامل این نوع خونریزی ورید باشد . اگر درمان سریعا آغاز شود احتمال وقوع مرگ کمتر از ۲۰% است.

13

 ۲) خونریزی ساب دورال :

SDH خونریزی داسی شکل یا هلالی که می تواند بین مغزی یا تنتوریوم دیده شود. SDH در محل بین سوچورها یا شکاف ها دیده می شود که می تواند به عنوان یک عارضه حاد یا تاخیری دیده شود . که در دو حالت می تواند به علت پاره شدن عروق سطحی یا ارتباطی باشد . SDH حاد بیشتر به دنبال صدمات فشاری دیده می شود .SDH حاد ، خیلی از اوقات همراه صدمات شدید مغزی است که باعث پیش آگهی ضعیف آن می شود . که باعث مرگ ۸۰ – ۶۰ % از بیماران با صدمات شدید می شود . در بیماران که دچار SDH تاخیری می شوند به این علت است که در صدمات داخل سر ممکن است یک لخته جلوی خونریزی را گرفته که این بیماران در معرض خطر خونریزی در صدمات بعدی اند . تصویر خونریزی درCT بستگی به این دارد که خونریزی از چه زمانی شروع شده است . در خونریزی ساب دورال که قابل تشخیص نیست می توان از ماده حاجب استفاده کرد.

15 14

۳) خونریزی داخل جمجمه ای :

CT ICH می تواند برای هماتوم های کوچک به اندازه ۵mm نیز قابل اعتماد باشد . صدمات غیرتروماتیک وابسته به فشارخون معمولا در افراد پیر و در محل عقده های پایه دیده می شود . خونریزی به این علتها می تواند باعث ورود خون به فضای بطنی شود که در CT با خونریزی در فضای بین بطنی دیده می شود. خونریزی داخل مغزی تروماتیک ممکن بلافاصله بعد از صدمه قابل دیدن باشد . کانتوژن در طول ۴-۲ روز توسعه یابد و بزرگ شود که بیشتر در مناطقی اتفاق میفتد که یک شکستگی در جمجمه باعث فشرده شدن مغز به برجستگی استخوانی می شود .

16

۴ ) خونریزی داخل بطنی :

IVH که می تواند به علتهایی زیراتفاق بیایفتد :

 • تروما
 • فشار خون با پارگی بطن
 • خونریزی ساب آراکنوئید با پارگی بطن .

که حدود ۱۰% از این نوع خونریزی به علت تروما به سر میباشد. که هیدروسفالی صرف نظر از علت این اتفاق می تواند حادث شود.

17

 ۵) خونریزی ساب آراکنوئید:

SAH خونریزی به درون فضای CSF . افزایش تراکم در دقایق اولیه خونریزی کاملا قابل مشاهده است . این نوع خونریزی بشتر به دلیل :

 • تروما
 • تومورها
 • ناهنجارهای شریانی – وریدی %۵
 • ناهنجاری سخت شامه .

در حدود ۱۵- ۱۰ % علت مشخص نیست. هیدروسفالی نیز عامل ۲۰% از خونریزی ساب آراکنوئید است. توانایی CTs برای مشخص کردن این نوع خونریزی بستگی به عوامل مختلفی دارد مثل :

 • نوع اسکنر
 • زمان خونریزی
 • مهارت در تفسیرCT

در ۹۸ – ۹۵% از موارد SAH در ۱۲-۱ ساعت اول بعد از حمله در CT مشخص می شود.

SAH CT brain

ارزش CTs برای تشخیص SAH به صورت زیر است :

 • ۹۸-۹۵% در طول ۱۲ ساعت اول
 • ۹۵-۹۰% در ۲۴ ساعت اول
 • ۸۰% در سه روز اول
 • ۵۰% در هفته اول
 • ۳۰% در دو هفته اول
استفاده ازCT برای تشخیص مکان SAH بیشتر برای پیش بینی مکان اتساع عروق احتمالی است اگرچه این موضوع همچنان مورد بحث است.
 • اتساع شریان قدامی (۳۰%): وجود خون در داخل و اطراف شیارهای بین مغزی ، مجراها و ساقه مغز
 • اتساع شریان خلفی(۲۵%): وجود خون در مجرا Suprasellar (این مجرا ستاره شکل که در حلقه ویلیس قرار دارد)
 • اتساع شریان بین مغزی (۲۰%): وجود خون در نزدیکی مجرای سیلویان (بین لوب تمپورال و فرونتال)
 • اتساع عروق میتواند باعث پاره شدن و ورود خون به فضای بین بطنی و ساب دورال شود.
Brain ظاهر مغز در CTs به صورت سفید و خاکستری است که این ترکیب در بالغین به صورت واضح دیده می شود و کاملا به صورت قرینه می باشد . مثلا در CVA این تقسیم بندی سفید و خاکستری از بین می رود و در اختلالات متابولیکی این اختلال در مرز رنگ سفید و خاکستری دیده میشود.

button_title  ضایعات فضاگیر :

۱) تومور :

Tumor تومورهای مغزی در CTs بدون کنتراست به صورت ضایعه هایپودنس (کم تراکم) دیده می شود. باتوجه به مطلعات رادیوگرافی تخمین زده شده است که در حدود ۸۰-۷۰% از تومورهای مغزی بدون استفاده از کنتراست قابل مشاهده اند .

 • خونریزی و کلسیفیکه شدن در ارتباط با تومور به صورت ناحیه کم تراکم دیده می شود .
 • تومورها هنگامی مشکوک شناخته می شوند که یک ادم شاخص مربوط به یک توده مشکوک وجود داشته باشد.
 • این ادم وازوژنیک به دلیل اینکه سد خونی- مغزی از بین میرود واجازه میدهد که مایع به فضای خارج سلولی نشت پیدا کند ، که این ادم به صورت ناحیه هایپودنس در CT دیده می شود.
 • CT با ماده حاجب میتواند به تشخیص تومور مغزی کمک کند .
 • ماده حاجب می تواند از طریق سد خونی – مغزی که آسیب دیده است به فضای اطراف ضایعه نشت پیدا کند.

هنگامی که برای اولین بار تومور تشخیص داده می شود باید موارد دیگری نیز بررسی شود :

 • محل قرارگیری و اندازه
 • نشانی از وجود ادم
 • اثرات توده مثل هرنی به دنبال ادم

205250 19

۲) آبسه ها :

abscess آبسه ها نیز به صورت یک منطقه کم تراکم یا هایپودنس در CT بدون کنتراست دیده می شود. اندازه ادم بستگی به اندازه ضایعه همانند تومورها ، دارد.

a12fig01button_title  سکته های مغزی :

سکته های مغزی شامل دو نوع خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده هستند . سکته های غیرخونریزی کننده می تواند در ۳-۲ ساعت اول حمله دیده شود . اما در بیشتر موارد حدود ۲۴-۱۲ ساعت طول می کشد که در CT دیده شود. سریعترین تغییر که در ناحیه دچار ایسکمی دیده میشود از بین رفتن افتراق بین منطقه سفید و خاکستری است . که می تواند در ابتدا به عنوان یک یافته خیلی مهم و دقیق باشد . ادم می تواند تقریبا در ۷۰% از حمله ها دیده شود و معمولا حداکثر بین روز ۵-۳ دیده می شود.

Cerebrovascular_Accident_Stroke

سکته های لاکونار کوچک به دنبال هایپرتنشن و در قسمت عقده های پایه ای دیده می شوند.
stroke 1
hemorrhagic CVA
stroke 2
non-Hemorrhagic or Iscemic CVA

ventricle فرآیندهای پاتولوژیک باعث دیلاته شدن (هیدروسفالی) ، فشردگی یا شیفت می شوند . هیدروسفالی شامل دو نوع ارتباطی وغیر ارتباطی می باشد . اولین یافته در دیلاته شدن شاخکهای تمپورال (که درزمانند و کوچک اند) هیدروسفالی ارتباطی است . اما بطن های جانبی ، سوم و چهارم برای وجود شیفت وخون باید بررسی شوند.

22 21

 

Bone استخوان بیشترین میزان تراکم را در CT را دارپد (+۱۰۰۰ Hounsfield units) . توجه داشته باشید تورم بافت نرم برای نشان دادن مناطق در معرض شکستگی مفید می باشد .

button_title  شکستگی جمجمه :

 • تشخیص شکستگی جمجمه به دلیل وجود سوچور بر روی ساختار جمجمه می تواند کمی مشکل باشد.
 • شکستگی ها می تواند در هر قسمت از استخوان جمجمه اتفاق بیافتد .
 • تقسیم بندی شکستگی ها به دو دسته فشاری و غیر فشاری (خطی) تقسیم می شود.
 • وجود شکستگی در استخوان جمجمه می تواند از آسیب به داخل مغزی نیز خبر دهد.
 • وجود هوا در داخل جمجمه می تواند بیانگر این باشد که جمجمه و سخت شامه دچار آسیب شده است.(pneumocephalus)
 • شکستگی بازیلار بیشتر در قسمت سخت اتفاق میافتد.
 • سینوس های ماگزیلاری، اتموئید و اسفنوئید باید کاملا واضح و قابل دید باشند ولی در صورت وجود مایع در این سینوسها میتواند بیانگر شکستگی و آسیب در جمجمه باشد.

24 23

fig1-2k10-6-8
Pneumocephalus

منبع : 1

Heather M. Prendergast, MD, MPH, FACEP Associate Professor
Department of Emergency Medicine
University of Illinois at Chicago
 • ترجمه : آرزو شمسی خانی
 • تهیه و تنظیم : صادق دهقانی زاده

خرید از فروشگاه ایستگاه پرستاری

نقد و بررسی

۰

به این مطلب چه امتیازی میدهید ؟

User Rating: ۳٫۸۷ ( ۵۶ votes)

درباره ی صادق دهقان زاده

من صادق هستم عاشق پرستاری ، از کاری که دارم انجام میدم خیلی خوشحالم . این سایت رو با هدف کمک به ارتقا سطح علمی جامعه پرستاری تاسیس کردم اگه از مطالب اینجا راضی بودید شما هم به کمک من بیاید .

مطلب پیشنهادی

فزونی فسفر (هایپرفسفاتمی)

Hyperphosphatemia هایپرفسفاتمی به مقادیر بالاتر از حد طبیعی فسفر سرم اطلاق می شود. وضعیتهای گوناگونی …

۶۹ دیدگاه

 1. لازم دونستم از خانوم شمسی خانی بخاطر ترجمه خوبشون تشکر کنم . بسیار عالی بود .

 2. با عرض سلام
  لطفا مطالب قابل دانلود یا کپی باشد
  از زحمات شما سپاس گزارم

  • با عرض تشکر از لطفی که به ما دارید امیدوارم مطالب مورد استفاده شما قرار بگیرند . متاسفانه به دلیل استفاده نادرست تعدادی از دوستان کپی برداری از مطالب ما و استفاده از اونها بدون ذکرمنبع و نادیده گرفتن زحمات تیم ما ، تصمیم گرفتیم امکان کپی برداری رو از دوستان بگیریم اما بزودی امکان دانلود فایل PDF مطالب رو فراهم میکنیم . در صورتی که به مطلب خاصی علاقمند هستید برای شما ایمیل میکنم براتون .

 3. سلام مرسی بسیار عالی بود، خوشحالم کسانی مثل شما هستند تا سبب ارتقأ پرستاری بشند

 4. ممنون از شما. خیلی خوب و واضح توضیح داده بودین.

 5. سلام.سایت بسیار جالبی دارین.مطالبشم مفیده.اما ی سوال شخصی داشتم.من خودم دانشجوی سال آخر کارشناسی پرستاری هستم اما نمیدونم ارشد پرستاری بگیرم یا برای آزمون پزشکی شرکت کنم.میشه منو راهنمایی کنید.

  • سلام بر شما دوست عزیزم
   از اینکه به ایستگاه پرستاری سر میزنید و ما رو دنبال میکنید کمال تشکر رو دارم . در مورد پرستاری باید بگم وضعیت پرستاری در کشور ما همانند سایر مشاغل و رشته های تحصیلیه دیگر به دلیل مدیریت غلط وضع مناسبی نداره ولی این وضع همیشگی نخواهد بود . نباید منکر این شد که تا زمانی که پرستاران عزیز خود برای اصلاح شرایط اقدام و تلاش نکنن شرایط با سرعت بیشتر به سمت پیشرفت پیش نمیره . در مورد اینکه در این رشته ادامه تحصیل بدید یا اینکه مجدد کنکور بدید من خیلی کمکتون نمیتونم بکنم چون از علاقه شما به حرفه تون خبر ندارم چون از اشتیاقتون برای کار کردن در این رشته بی خبر هستم ولی یه اعتقاد شخصی دارم و اونم اینه که هرکس که به پرستاری وارد شد یک دستی قدرتمند اون رو به این سمت کشونده چون میدونسته توان اون شخص خیلی بیشتر از این حرفاست که حتی خودش فکر میکنه ، پرستارهای سرزمین من انتخاب شده اند . پرستاری با تلاش های من و شما با انجام کار های آموزشیه ما با ادامه تحصیل شما رشد می کنه و رو به پیشرفت حرکت میکنه نباید شونه خالی کرد .

 6. سلام.
  با تشکر. بسیار عالی بود.
  خسته نباشید.
  امکانش هست این مطلب رو برام ارسال کنید.
  با ذکر منبع برای استفاده سایر همکاران پرستاری میخواستمش.
  با تشکر فراوان.

 7. دستتون درد نکنه
  عالی بود.مطلب خلاصه ومفیدی روبرامون آماده کردید
  از همه عزیزان همکار تشکر میکنم

 8. ممنون مطلب کاملا مفیدی بود ودرعین حال وقت زیادی واسش نیازنبود
  اگه منم بخوام مطلب بذارم باید چیکار کنم؟؟؟؟؟

 9. با سلام و خسته نباشید
  مطالب جالب و علمی خوبی بود .لطفا اگر امکان دارد برای من تفسیر سی تی را ایمیل کنید
  متشکرم

 10. با تشکر بسیار ساده و آموزنده بود .
  درصورت امکان برایم لیمیل نمائید تا بتوانم از روی آن پاورپوینت جهت آموزش همکاران درست بکنم .

 11. بازم عالی بود.خیلی ممنون.راستی ی سوال:ما اگه سوال داشته باشیم باید تو قسمت نظرات بنویسیم؟!

  • ممنون از لطفتون امیدوارم مفید واقع شده باشه . بله هم میتونید تو قسمت نطرات بپرسید هم تو قسمت تماس با ما

 12. سلام آقای دهقانی زاده خسته نباشید.ببخشید که دوباره مزاحم شدم.سوال من تقریبا سوال همون خانمی هست که با اسم مریم نظر دادند. اگه جواب سوال ایشون رو تو سایت می زدید ممکن بود بدردمون بخوره.من حتی نمیدونم ارشد امتحان بدم یا نه! واقعا نمی دونم چه کاری درسته؟! ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
  بازم معذرت میخوام وقتتون رو میگیرم…

  • سلام بر شما دوست عزیزم
   از اینکه به ایستگاه پرستاری سر میزنید و ما رو دنبال میکنید کمال تشکر رو دارم . در مورد پرستاری باید بگم وضعیت پرستاری در کشور ما همانند سایر مشاغل و رشته های تحصیلیه دیگر به دلیل مدیریت غلط وضع مناسبی نداره ولی این وضع همیشگی نخواهد بود . نباید منکر این شد که تا زمانی که پرستاران عزیز خود برای اصلاح شرایط اقدام و تلاش نکنن شرایط با سرعت بیشتر به سمت پیشرفت پیش نمیره . در مورد اینکه در این رشته ادامه تحصیل بدید یا اینکه مجدد کنکور بدید من خیلی کمکتون نمیتونم بکنم چون از علاقه شما به حرفه تون خبر ندارم چون از اشتیاقتون برای کار کردن در این رشته بی خبر هستم ولی یه اعتقاد شخصی دارم و اونم اینه که هرکس که به پرستاری وارد شد یک دستی قدرتمند اون رو به این سمت کشونده چون میدونسته توان اون شخص خیلی بیشتر از این حرفاست که حتی خودش فکر میکنه ، پرستارهای سرزمین من انتخاب شده اند . پرستاری با تلاش های من و شما با انجام کار های آموزشیه ما با ادامه تحصیل شما رشد می کنه و رو به پیشرفت حرکت میکنه نباید شونه خالی کرد .

   • ممنونم.شما خیلی بمن روحیه دادید.امیدوارم بتونم بهترین تصمیم رو بگیرم…

    • مطمئن هستم شما بهترین تصمیم رو میگیرید ، ما رو هم از تصمیمتون باخبر کنید و اگر تصمیمتون موندن در کنار ما و ادامه تحصیل در پرستاری بود قول بدید که با هم برای پیشرفت پرستاری تلاش کنیم

 13. با سلام وخداقوت بسیار عالی بود .لطفا شرایط برای دانلود این مطالب را برای ما پرستاران بگذارید .باسپاس .

 14. ممنونم خیلی مفید بود

 15. سلام مطالب خوبی می ذارید ولی میشه قلبی هاش بیشتر باشه. مرسی

 16. salam man daneshjouye terme 5 parastari hastam va dar hale pass kardane neurology. be in mabhas besiar alaghe mandam . matalebe shoma ham besiar jaleb va mofid bood. mamnun. nemoone CT ke gozashte boodid kheily khub bod ama ey kash ghabele download bood. khaheshan in emkan ro faraham konid ta beshe az sitetun kamale estefadaro kard. ba sepas

  • ممنون دوست عزیزم خوشحالم که ازین مطلبمون خوشتون اومد امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره . در مورد قابلیت دانلود باید بگم قبلا محدودیتی برای کپی کردن مطالب نبود و تعداد کثیری از دوستان مارو مورد لطف و عنایتشون قرار دادن مطالب مارو که برای آماده سازیشون واقعا زحمت میکشیم و بدون هیچ چشم داشتی در اختیار همه همکارامون قرار میدیم رو همهمطلب جز اسم و آدرس مارو کپی کردن و به نام خودشون منتشر کردن این علت اصلی محدودیت ایجاد شده هستش من این مطلب رو برای شما دوست عزیزم PDF موکنم و به ایمیلتون ارسال میکنم تااز ما راضی باشید

 17. با سلام خدمت همکار گرامی جناب اقای دهقان سپاسگزارم اگه لطف کنید ومطالب سی تی اسکن را برام ایمیل کنید .پیرنیا خواهشی داشتم راجع به پروتکلهای سی تی پانکراس وهمانژیوم کبدی وسی تی انژیو مغز وسی تی امبولی – راجع به تکنیک ودوز تزریقی وتایم فازهای مختلف مطالب بنویسید. چون مقداری اختلاف نظر راجع به این پروتکلها وجودداره.با تشکر پیرنیا

 18. محمد صالح موحدی

  سلام ممنون زحماتتون
  آقا صادق من خانومم پرستار ICU هستش . لطف می کنید مطالب این پستتون رو برای بنده ایمیل بفرمایید.
  بازم ممنون

 19. فرزانه زارعی

  بسیار عالی
  و بسیار ممنونیم
  آسمان آبی و ابر سپید – برگهای سبز بید – عطر نرگس رقص باد – نغمه شوق پرستوهای شاد – نرم نرمک می رسد اینک بهار خوشبحال روزگار
  عیدتون مبارک

 20. شیر فهم شدیم !!!!مرسی عالی بود

 21. امین -دانشجوی اتاق عمل

  بنام ایزد منان
  با عرض سلام و خسته نباشید محضر شما دوستان گرامی
  منم به نوبه ی خودم فرارسیدن سال نو رو به شما و همه ی همکاران گرامیتون تبریک عرض کرده و امیدوارم سالی توام با تندرستی و شادکامی داشته باشید.
  خواستم از زحمات شما دوستان عزیز که این سایتو راه اندازی کردید و مطالب مهم و مفید برای استفاده ی دانشجویان قرار میدین تشکر کنم.مرسی و ممنون
  یه سوال داشتم که میخوام راهنماییم کنید.
  از امسال ما نمیتونم ارشد پرستاری (داخلی جراحی)شرکت کنیم .من به شخصه خیلی از پرستاری خوشم میاد نمیدونم چیکار کنم….اگه میشه راهنماییم کنید….بعضی اوقات میگم اگه نشه از اول برا کنکور بخونم که این کار وقت زیادی ازم میگیره..ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

 22. ba salam va khaste nabashid faravan ,matalebe sitetun vaghean mofide man daneshjooye pezeshki hastam va bezoodi emtehane neurology daram ,man ba axaye ct in site kheyli matalebo yad gereftam ama moteasefane bazi axa baz nemishe 🙁 agar mishod matalebo download kard kheyli aali mishod, mikhastam age maghdoore matalebe tafsir CTro baram ba ax befrestid ,sepas az lotfetoon

 23. ممنون از مطالب خوبتون .عالی بود. لطف می کنید مطلبتون رو به جی میل من ارسال کنید

 24. سلام. تشکر بابت تمامی زحمات شما در تهیه مطالب فوق و وب سایت جالبتون. ممنون میشم اگر مطالب مربوط به سی تی اسکن مغزی رو برای بنده میل کنید.مرسی

  • سلام ممنون از این سایت عالی که راه اندازی کردید
   اگه مبشهct های دیگر رو هم تفسیرش را بزارید و گرافی ها ممنپن

 25. سلام
  خیلی عالی بود اگه امکانش باشه این مطلب رو برای من هم ایمیل کنید خیلی ممنون میشم
  با تشکر از زحمات شما

 26. خیلی عالی بود، فقط یه پیشنهاد داشتم، بخش های مختلف سایت هر جا لینکی هست، open in new tab نمیشه و روی همون صفحه لود میشه، اگر تنظیمات رو تغییر بدید ب نظرم بهتر میشه،

 27. سلام. وقتتون بخیر. از زحمات و زمانی که برای تهیه این مطالب بسیار ارزشمند و مفید می گذارید بسیار سپاسگزارم. من هم مثل شما عاشق پرستاری هستم. برای تهیه اسلاید آموزشی البته با ذکر منبع به مطالب تفسیر سی تی اسکن مغز نیاز دارم براتون امکان داره برام ارسال کنید. لطفا در صورت صلاحدید اگر میشه سریعتر ارسال بشه. ممنونم.

 28. واقعا عالی بود

 29. سلام.من پرستارم.دوماهه وخورده ایه که طرحم شروع شده..خیلی دوست دارم بتونم سی تی بخونم..اگه میشه مطالب رو برای من هم ایمیل کنید
  ان شاالله بتونیم یادبگیریم و پیشرفت کنیم

 30. کامل و جامع،
  عالیییییییی

 31. ادریس معتمدی

  باسلام. من بااینکه مطلبتون رو در مورد سی تی اسکن خریداری کردم و هزینه اش رو پرداختم بااین حال در هنگام باز کردن مطلب از من پسورد میخواهد که به من پسوردی نداده اید لطفا در این مورد راهنماییم کنید . با تشکر

  • با سلام خدمت شما دوست و همراه ایستگاه پرستاری با تشکر از خرید شما . در مورد پسورد باید بگم که در انتهای مطلب کلمه عبور رو نوشته بودم ( nurse-station.ir) اگر مشکل دیگه ای بوجود اومد درخدمت هستم

 32. ادریس معتمدی

  سلام. از راهنماییتون ممنون

 33. با سلام
  بسیار کامل و جامع بود.
  مخصوصا اینکه متن اصلی را هم ضمیمه کرده بودید.
  متشکر.
  اگر امکان دانلود داشت بسیار عالی تر بود.
  من رشتم پرستاری نیست ولی برای مقالم احتیاج به اطلاعات در مورد سی تی مغز داشتم که توی وبسایت شما پیداش کردم.
  اگر امکانش هست میل کنید.
  قبلا از مساعدت و همکاری شما به جهت ارتقای سطح علمی جوانان و دانش پژوهان ایران زمین تشکر و قدر دانی میکنم.
  امیدوارم که کماکان این مسولیت خطیر رو بر عهده داشته باشید.
  ببخشید که زیاد شد.

 34. سلام مش صادق
  وقت بخیر
  ممنونم nurse عزیز
  بی زحمت فایل ها رو قابل دانلود کنید
  ممنون از زحمتات
  فدایی داری
  بوس بوس

 35. عالی بود ..اگه مطلب خوبی دارین واسه من هم بفرستین …به امید ارتقای پرستاری

 36. به امید ارتقای پرستاری

 37. رضا ممبینی

  سلام مطلب بسیار مفیدی بود ازت ممنونم لطفا اگه میشه PDF این مطلب رو برام ایمیل کنید .با تشکر

 38. باسلام
  تشکر از مطالب فوق العادتون
  اگر امکانش وجود داره فایل pdf مطلب رو واسم میل کنید تا در اختیار سایر همکارا قرار بدم و استفاده کنن.
  سپاس از لطفتون

 39. سلام آقا صادق اگه زحمتی نیست لطف کنین فایل pdf این مطلبو برام ایمیل کنین با تشکر

 40. سلام متشکرم مطالب مفید و باارزشی گذاشتید.
  لطفا در صورت ممکن این مطالب تفسی سی تی سر برام ایمیل کنید .
  ممنون

 41. سلام شایدسوالم بی ربط باشه ولی واقعابه کمک نیازدارم.هفته بیست وسوم بارداری سونوی آنومالی دادم سیسترنامگنا۴/۳بود.بچم مشکلی داره؟ممنون میشم جواب وایمیل کنید

 42. Dr.Faiz Ahmad Fayez

  سلام وعرض ادب واحترام خدمت شما. مطلبی راکه خواندم بسیارعالی،علمی وآموزنده بود.موفقیت بیشرتانرادرزمینه برای ارتقای هرچه بیشتر علم ازخداوند خواهانم.اگرزحمتی نیست لطف نموده وموضوعات فوق رابرایم ارسال نمایید.
  پیشاپیش ممنون شما هستم

 43. سلام .خدا قوت .میخواستم بدونم در مورد کلاس پرستاری rn ,در تهران جای رو میشناشین که معرفی کنید

 44. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون

  اگه لطف کنید فایل pdf این مطلب رو برام میل کنید

  بسیار سپاسگزارم

 45. با سلام ،از مطالب مفیدتون تشکر میکنم.لطفا در صورت امکان جهت استفاده برای آموزش به سایر همکاران مطالب رو برام ایمیل کنید.ممنون میشم.

 46. گشادی در شاخ های تامپورال بطن های طرفی اکسترا آگزیال فرونتوتامپورال دوطرف و فیسور اینترا سریال دیده میشود.به چه معنی میشه

 47. سلام
  بیزحمت این اصطلاح اتساع در سیستمCSF و هیپودانسیته منتشر در brain مشاهده میشود که تطابق با هیستوری توصیه میشود

 48. سارا محمدی

  سلام میخاستم اگه امکانش باشه این مطلب رو برای من ارسال کنین خیلی ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.